Izberite jezik

O centru

O centru SI-CERT

SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah, ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT samostojno izvaja nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu  SAFE-SI. SI-CERT deluje v okviru javnega zavoda Arnes (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije).

Po sklepu Vlade Republike Slovenije št. 38600-3/2009/21 z dne 8. 4. 2010, ter v skladu s sporazumom med Ministrstvom za javno upravo z dne 31. 5. 2010, SI-CERT opravlja naloge vladnega centra za odzivanje na omrežne incidente.

SI-CERT je član svetovnega združenja odzivnih in varnostnih centrov FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), član skupine nacionalnih odzivnih centrov pri CERT/CC, član delovne skupine evropskih odzivnih centrov TF-CSIRT in je akreditiran v programu Trusted Introducer. SI-CERT je slovenska kontaktna točka za Varnostni organ Generalnega sekretariata Sveta EU in nacionalna fokusna točka za program IMPACT mednarodne telekomunikacijske zveze ITU.

Storitve odzivnega centra SI-CERT so na voljo širši javnosti. SI-CERT se financira iz sredstev, ki jih za javni zavod Arnes zagotavlja Direktorat za informacijsko družbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V primeru vdora, okužbe računalnika ali druge omrežne zlorabe, lahko pošljete sporočilo z opisom incidenta na naslov cert@cert.si, (prej si preberite navodila za sporočanje varnostnih incidentov).

Kaj je CERT?

Prvi CERT je bil ustanovljen leta 1988 v ZDA kot odgovor na prvi večji internetni incident – širjenje prvega črva, kasneje imenovanega kar “The Internet Worm” (več v A Tour of the Worm in RFC 1135). CERT je bil ustanovljen s strani ARPA (sedaj DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, US Department of Defense), nato pa je prešel v upravljanje Carnegie Mellon University. S širitvijo Interneta po svetu so se postopoma začele podobne organizacije in servisi pojavljati tudi izven ZDA, prvotni CERT pa se je preimenoval v CERT Coordination Center (CERT/CC). SI-CERT je bil ustanovljen leta 1995.

Oglejte si še:

 

Dodaj odgovor