Zakonodaja RS, ki se nanaša na informacijsko varnost

Za informacije o tem, kako naša zakonodaja obravnava nenaročeno oglaševanje po elektronski pošti (spam), si oglejte stran “Zakonodaja in spam“.

Vidike omrežne in informacijske varnosti obravnavajo različni zakoni. Kazenski zakonik recimo opredeljuje kazniva dejanja (kot je recimo vdor v informacijski sistem), Zakon o elektronskih komunikacijah definira dolžnosti in nadzor nad delom operaterjev, medtem ko Zakon o elektronskem poslovanju na trgu širše opredeljuje delovanje vseh ponudnikov storitev. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu opredeljuje, kdaj so elektronsko podpisani dokumenti enakovredni ročno podpisanim pogodbam in vloge overiteljev. Na ločenih podstraneh si oglejte člene omenjenih zakonov, za katere smo na SI-CERT menili, da so še posebej pomembni. Celotna besedila posameznih zakonov so na voljo na strežniku Državnega zbora RS.