Izberite jezik

FIRST tehnični kolokvij – Ljubljana 2019

10.10.2019

Ljubljana, 13. – 14. november, 2019

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT v sodelovanju s svetovnim združenjem odzivnih in varnostnih centrov FIRST in Ženevskim centrom za demokratični nadzor nad oboroženimi silami DCAF organizira mednarodni  tehnični kolokvij o kibernetski varnosti. Kolokvij bo potekal v Ljubljani 13. in 14. 11. 2019.

FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) je svetovno združenje za odzivnih centrov za kibernetsko varnost, proizvajalcev varnostnih rešitev in vseh pomembnih članov IKT industrije, ki kibernetsko varnost jemljejo za pomemben gradnik v svoji dejavnosti. SI-CERT je član združenja od leta 2001 naprej.

FIRST tehnični kolokviji so organizirani kot forum članov združenja in povabljenih gostov in so namenjeni  izmenjavi informacij o ranljivostih, incidentih, orodjih in vseh drugih vprašanjih, ki vplivajo na razvoj kibernetske varnosti in delovanje odzivnih in varnostnih centrov.

Prvi dan srečanja v Ljubljani bo namenjen predstavitvi različnih orodij in tehnik za krepitev novoustanovljenih centrov za kibernetsko varnost. Strokovnjake iz odzivnih centrov po EU bodo dopolnili tudi predstavniki Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost ENISA. V okviru prvega dneva prireditve bo potekal tudi stranski sestanek, namenjen pobudam za krepitev kibernetskih zmogljivosti na Zahodnem Balkanu. Ker je SI-CERT že več let aktiven pri podpori ustanavljanju odzivnih centrov in izboljšanju njihovega povezovanja v regiji, je tudi kolokvij zamišljen kot dobra priložnost za dodatno operativno povezovanje regije.

Drugi dan bo kolokvij ponudil dve vzporedni celodnevni tehnični usposabljanji: usposabljanje na platformi MISP (Malware Information Sharing Platform), ki ga izvaja Center za obravnavo incidentov v Luksemburgu CIRCL, in usposabljanje za digitalno forenziko, ki ga izvaja najstarejši CERT na svetu, ameriški CERT/CC (sedaj CERT Division na Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, CMU SEI).

KDO LAHKO SODELUJE NA DOGODKU

Tehnični kolokvij je odprt za člane združenja FIRST in za povabljene nečlane. Če niste član FIRST in niste prejeli povabila za udeležbo, pošljite poizvedbo o možni udeležbi pred registracijo na info@cert.si.

K NADGRADNJI SODELOVANJA V REGIJAH

Po zaključku kolokvija bo naslednji dan, 15. 11. 2019,  CERT Division CMU SEI ob podpori vlade ZDA in skupaj s SI-CERT organiziral dogodek v zaprto skupno odzivnih centrov regij Zahodnega Balkana in Kavkaza, sestavljen iz predavanj in praktičnega usposabljanja. Dogodek je namenjen krepitvi kapacitet in operativnega sodelovanja mladih nacionalnih odzivnih centrov v teh regijah.

Celotni  program se bo izvajal v angleškem jeziku. Dodatne informacije o prireditvi in dnevnem redu so na voljo na povezavi:

https://www.first.org/events/colloquia/ljubljana2019/.