Skoči na vsebino

SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT izvaja nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu  SAFE-SI. SI-CERT deluje v okviru javnega zavoda Arnes (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije).

Delovanje centra SI-CERT je opredeljeno v 28. členu Zakona o informacijski varnosti.

Za vsa novinarska vprašanja, prošnje za izjave ali pojasnila iz našega področja delovanja in pristojnosti smo na razpolago na naslovu press@cert.si.

Odprta, dvosmerna komunikacija z mediji je pomembno načelo delovanja SI-CERT že od začetkov obstoja odzivnega centra. Naša tri ključna načela, okoli katerih gradimo sodelovanje z mediji, so: ažurnost, proaktivnost in strokovnost.

Logotipi SI-CERT:

Storitve odzivnega centra SI-CERT so na voljo širši javnosti. SI-CERT aktivnosti v celoti financira Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.

logotip Uprave RS za informacijsko varnost
Uprava RS za informacijsko varnost