Skoči na vsebino

Zaščita pravic intelektualne lastnine

Predmet tega obvestila so spletne strani na spletnem naslovu https://www.cert.si (v nadaljevanju: »spletno mesto«). Vsa vsebina, prikazana na tem spletnem mestu, je informativne narave in je last nacionalnega odzivnega centra SI-CERT, ki deluje pod okriljem Akademske in raziskovalne mreže Slovenije, s sedežem na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »SI-CERT«).

Omejena pravica uporabe vsebin

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu (to so zlasti avtorske infografike, posnetki zaslonov, video posnetki, avtorski članki oz. besedila), se lahko uporabljajo le za osebno ali nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je brez pisnega soglasja SI-CERT prepovedana.

V skladu z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

Omejena odgovornost

SI-CERT se bo trudil, da bodo podatki na spletnem mestu točni in ažurni, vendar SI-CERT ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nemožnosti uporabe le-tega.

SI-CERT lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Varovanje podatkov

SI-CERT bo z vsemi podatki, zbranimi prek spletnega mesta razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.