Skoči na vsebino

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT izvaja nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu  SAFE-SI. SI-CERT deluje v okviru javnega zavoda Arnes (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije).

Delovanje centra SI-CERT je opredeljeno v 28. členu Zakona o informacijski varnosti.

SI-CERT ima na voljo različne kontaktne elektronske naslove

  • cert@cert.si za sporočanje kibernetskih incidentov ,
  • press@cert.si za novinarska vprašanja in
  • info@cert.si za vsa ostala vprašanja.

Mednarodno sodelovanje

SI-CERT je član CSIRT mreže po Direktivi NIS, svetovnega združenja odzivnih in varnostnih centrov FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), član skupine nacionalnih odzivnih centrov pri CERT/CC, član delovne skupine evropskih odzivnih centrov TF-CSIRT in je akreditiran v programu Trusted Introducer.

Storitve odzivnega centra SI-CERT so na voljo širši javnosti. SI-CERT aktivnosti v celoti financira Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost.

logotip Uprave RS za informacijsko varnost
Urad Vlade RS za informacijsko varnost

V primeru vdora, okužbe računalnika ali druge omrežne zlorabe, lahko pošljete sporočilo z opisom incidenta na naslov cert@cert.si, (prej si preberite navodila za sporočanje varnostnih incidentov).

Kaj je CERT?

Prvi CERT je bil ustanovljen leta 1988 v ZDA kot odgovor na prvi večji internetni incident – širjenje prvega črva, kasneje imenovanega kar “The Internet Worm” (več v A Tour of the Worm in RFC 1135). CERT je bil ustanovljen s strani ARPA (sedaj DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, US Department of Defense), nato pa je prešel v upravljanje Carnegie Mellon University. S širitvijo Interneta po svetu so se postopoma začele podobne organizacije in servisi pojavljati tudi izven ZDA, prvotni CERT pa se je preimenoval v CERT Coordination Center (CERT/CC). SI-CERT je bil ustanovljen leta 1995.

Oglejte si še: