O centru SI-CERT

SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) je nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij. Opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah, ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT samostojno izvaja nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu  SAFE-SI. SI-CERT deluje v okviru javnega zavoda Arnes (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije).

Po sklepu Vlade Republike Slovenije št. 38600-3/2009/21 z dne 8. 4. 2010, ter v skladu s sporazumom med Ministrstvom za javno upravo z dne 31. 5. 2010, SI-CERT opravlja naloge vladnega centra za odzivanje na omrežne incidente.

SI-CERT je član svetovnega združenja odzivnih in varnostnih centrov FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), član skupine nacionalnih odzivnih centrov pri CERT/CC, član delovne skupine evropskih odzivnih centrov TF-CSIRT in je akreditiran v programu Trusted Introducer. SI-CERT je slovenska kontaktna točka za Varnostni organ Generalnega sekretariata Sveta EU in nacionalna fokusna točka za program IMPACT mednarodne telekomunikacijske zveze ITU.

Storitve odzivnega centra SI-CERT so na voljo širši javnosti. SI-CERT se financira iz sredstev, ki jih za javni zavod Arnes zagotavlja Direktorat za informacijsko družbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V primeru vdora, okužbe računalnika ali druge omrežne zlorabe, lahko pošljete sporočilo z opisom incidenta na naslov cert@cert.si, (prej si preberite navodila za sporočanje varnostnih incidentov).

Kaj je CERT?

Prvi CERT je bil ustanovljen leta 1988 v ZDA kot odgovor na prvi večji internetni incident – širjenje prvega črva, kasneje imenovanega kar “The Internet Worm” (več v A Tour of the Worm in RFC 1135). CERT je bil ustanovljen s strani ARPA (sedaj DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, US Department of Defense), nato pa je prešel v upravljanje Carnegie Mellon University. S širitvijo Interneta po svetu so se postopoma začele podobne organizacije in servisi pojavljati tudi izven ZDA, prvotni CERT pa se je preimenoval v CERT Coordination Center (CERT/CC). SI-CERT je bil ustanovljen leta 1995.

Oglejte si še:

 


Kontaktni podatki

E-naslovi:

Prijava incidenta: cert(at)cert.si
Splošni naslov: info(at)cert.si
Za medije: press(at)cert.si

Šifrirni ključ: PGP/GPG

Spletna stran: www.cert.si

Poštni naslov:

SI-CERT
ARNES, p.p. 7
SI-1001 Ljubljana

Telefon: (01) 479 88 22
Faks: (01) 479 88 23


Lokacija

Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana

Poslovna stavba C, vhod C1, 2. nadstropje.