Skoči na vsebino

Res rabim protivirusni program?

Ob evropskem dnevu varne rabe interneta je Eurostat objavil “izbor statistike o internetni varnosti“. Med drugim v tabeli našteva odstotek uporabnikov, ki so že imeli neko vrsto okužbe, ter odstotek tistih, ki imajo vsaj “neko vrsto IT zaščite”. Podatki so bili zbrani z vprašalniki in so grupirani po državah EU, Norveške, Hrvaške in Turčije. V Sloveniji po Eurostatovih podatkih 88 % uporabnikov ima nameščeno zaščito, vendar pa se 37 % vseeno ni uspelo izogniti okužbi. Pogled v tabelo daje zelo različne podatke za posamezne države, zato je bolje, če si jih predstavimo grafično.

Graf s podatki o zaščiti in okužbah
Graf s podatki o zaščiti in okužbah

Razpršenost nam običajno pove, da ni povezanosti med tema spremenljivkama. Izračun korelacijskega koeficienta nam da vrednost 0,12, Studentov t-test pa pade pod 0,001. Statistično lahko torej iz tega sklepamo, da ni povezave med dejstvom, da imate nameščeno zaščito in verjetnostjo, da se boste okužili! Zdi se kot res slaba novica za protivirusno industrijo.

No, resnica pa je verjetno drugje. Zbiranje podatkov z anketami morda ni najbolj primeren način ocene za zastavljena vprašanja, povprečenje podatkov po državah ni nujno statistično najboljši prijem itd. Vsekakor pa na SI-CERT trdno stojimo na stališču, da je protivirusna zaščita osnoven varnostni ukrep.

Preberite tudi

0-day ranljivost v SonicWall napravah

SonicWall, proizvajalec strojnih omrežnih varnostnih naprav, je izdal nujno varnostno obvestilo o obstoju t.i. 0-day ranljivosti.
Več

Črpanje evropskih sredstev za krepitev kapacitet SI-CERT

Na SI-CERT smo v zadnjih dveh letih uspešno uresničili naš prvi evropski projekt.
Več

SolarWinds vdor

SolarWinds Orion je platforma za upravljanje z IKT sredstvi, ki jo med drugim uporabljajo Fortune 500 podjetja in veliko državnih ustanov.
Več