Skoči na vsebino

SI-CERT 2021-04 / Kritična ranljivost Microsoft Windows Print Spooler servisa

Objavljeno: 1.7.2020
Zadnja sprememba: 2.7.2020

Povzetek

Ranljivost omogoča kateremukoli avtenticiranemu uporabniku oddaljeno izvajanje kode s privilegiji SYSTEM uporabnika na sistemih Microsoft Windows, ki imajo omogočen Print spooler servis. PoC koda, ki omogoča izkoriščanje ranljivosti, je že javno objavljena.

Opis

Ranljivost z oznako CVE-2021-34527 lahko napadalec izkoristi za izvajanje ukazov s privilegiji SYSTEM uporabnika. Print Spooler servis je privzeto omogočen na vseh Microsoft Windows sistemih, vključno z Windows domenskimi kontrolerji, kar bi potencialnemu napadalcu omogočilo popoln prevzem nadzora nad Windows domeno. Za izvedbo napada mora imeti napadalec predhodno pravice kateregakoli avtenticiranega uporabnika.

Po trenutno znanih podatkih (2.7.2021) naj bi bili prizadeti zgolj domenski kontrolerji (DC). Microsoft sicer te informacije še ni potrdil. Dodatne informacije v zvezi z ranljivostjo so na voljo na Microsoftovi spletni strani.

Ukrepi

Za opisano ranljivost trenutno ni na voljo varnostnega popravka proizvajalca (gre za t.i. 0-day ranljivost). Izraba ranljivosti se lahko onemogoči tako, da se onemogoči Print Spooler servis, in sicer vsaj na kritičnih sistemih (npr. domenskih kontrolerjih). Onemogočanje tega servisa ima lahko stranske posledice, sploh če sistem deluje kot tiskalniški strežnik. Dodatne informacije glede tega so na voljo na Microsoftovi spletni strani.
Dodatno se lahko izvajanje PoC kode omeji z uporabo ACL pravil, ki preprečijo odlaganje datotek v mapo C:\Windows\System32\spool\drivers.

Dodatne povezave

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/windows-services/security-guidelines-for-disabling-system-services-in-windows-server#print-spooler
https://blog.truesec.com/2021/06/30/fix-for-printnightmare-cve-2021-1675-exploit-to-keep-your-print-servers-running-while-a-patch-is-not-available

Preberite tudi

SI-CERT 2022-05 / Ranljivosti OpenSSL 3 knjižnice

OpenSSL knjižnica različic 3.0.0 do 3.0.6 vsebuje ranljivosti pri preverjanjih X.509 digitalnih potrdil, ki lahko povzročijo izpad delovanja (denial of service) ali morda tudi zagon programske kode na daljavo (remote code execution). Zaenkrat še ni podatkov o izkoriščanju ranljivosti, vseeno svetujemo nadgradnjo na različico 3.0.7.
Več

SI-CERT 2022-04 / Ranljivost Microsoft Exchange strežnika

Dve ranljivosti Microsoft Exchange strežnika omogočata napadalcem izvedbo napada z zagonom poljubne kode, pri čemer je pogoj za uspešno izvedbo napada predhodna pridobitev pravic avtenticiranega uporabnika. Po podatkih Microsofta se veriga ranljivosti že izkorišča v omejenem številu ciljanih napadov.
Več

SI-CERT 2022-03 / Več ranljivosti v produktih podjetja Siemens

Siemens je eden vodilnih proizvajalcev sistemske avtomatizacije v proizvodnji. Objavili so vrsto varnostnih obvestil, med njimi tudi za kritične ranljivosti.
Več