Izberite jezik

SI-CERT sprejet v združenje FIRST

19.05.2000

V torek, 9. 5. 2000 je odbor ("Steering Committee") združenja FIRST odločil, da SI-CERT izpolnjuje pogoje za polnopravno članstvo v tem svetovnem združenju skupin za razreševanje varnostnih incidentov na omrežju internet.

Združenje FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) povezuje skupine, ki se ukvarjajo z varnostno tematiko na omrežju internet (IRT – "Incident Response Teams" oz. CERT – "Computer Emergency Response Teams") po celem svetu. Med člani tako najdemo neprofitne in vladne organizacije (CERT/CC, CIAC, DANTE, ASSIST, NASA, …), vodilna podjetja iz računalniške industrije (IBM, Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Cisco, AT&T …), ter nacionalne CERT oz. IRT organizacije (AusCERT, JPCERT, DFN-CERT, CERT-NL, JANET-CERT, …). Med pogoje za članstvo v FIRST spada razpoznavnost in ustrezna strokovna podkovanost skupine oz. organizacije.

Člani združenja sestavljajo t.im. "splet zaupanja", ki preko vzajemnega digitalnega podpisovanja šifrirnih ključev omogoča varno elektronsko komunikacijo in potrjevanje identitete sogovornikov, kar je izrednega pomena pri sporočanju opaženih incidentov, ki večinoma vključujejo sisteme ali omrežja večih držav.

SI-CERT je storitev, ki jo nudi ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije) od leta 1994 ne samo uporabnikom svojega omrežja, temveč tudi drugim organizacijam, ki upravljajo omrežja v Sloveniji. Med naloge SI-CERT spada svetovanje pri obravnavi opaženih varnostnih incidentov na slovenskih omrežjih in posredovanje in pomoč pri razreševanju incidentov s pomočjo sorodnih organizacij po svetu.

V zadnjih letih je skupina SI-CERT nudila tudi strokovno pomoč Upravi kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve pri posameznih primerih incidentov, ki so predstavljali kazniva dejanja.