Izberite jezik

SI-CERT išče nove sodelavce

19.06.2018

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT išče:

 • strokovnjaka za obravnavo računalniških incidentov,
 • upravljalca evropsko-financiranega CEF projekta.

Pogoji za delovni mesti so opisani v nadaljevanju.

PROSTO DELOVNO MESTO: STROKOVNJAK ZA OBRAVNAVO RAČUNALNIŠKIH INCIDENTOV (SI-CERT)

Zahtevana znanja:

 • diploma računalniške, matematične, fizikalne, elektrotehnične ali druge ustrezne smeri,
 • dobro poznavanje operacijskih sistemov Windows in Linux,
 • poznavanje orodij za iskanje vzorcev, sejanje in agregiranje večjih količin podatkov,
 • poznavanje principov zaščite računalniških sistemov,
 • temeljito poznavanje omrežnih protokolov in delovanja IP omrežij,
 • znanje programiranja v jeziku C in glavnih skriptnih jezikih (Javascript, Python, Perl),
 • poznavanje delovanja SQL podatkovnih zbirk,
 • osnovno poznavanje principov kriptografije,
 • dobre komunikacijske veščine, dobro znanje slovenskega in angleškega jezika.

Dodatna želena znanja:

 • poznavanje x86 in x64 zbirnikov na Windows in Linux sistemih,
 • poznavanje delovanja ELK sklada (Elasticsearch, Logstash, Kibana),
 • poznavanje postopkov analize omrežnega prometa in tcpdump/Wireshark orodij,
 • poznavanje Android operacijskega sistema in razvojnih okolij,
 • izkušnje z delom v virtualizacijskih okoljih,
 • izkušnje pri vodenju razvojnih IT projektov,
 • izkušnje v sistemski administraciji,
 • izkušnje v programiranju,
 • izkušnje pri sodelovanju v odprtokodnih projektih.

Po zaposlitvi in ustreznem usposabljanju bo kandidat moral opraviti izobraževanje in izpit za ravnanje s tajnimi podatki. Delovno mesto vključuje periodično pripravljenost na domu, opravljanje intervencij izven delovnega časa, ter občasno javno nastopanje in pojavljanje v medijih. Od kandidata pričakujemo dobro sposobnost dela v timu, samoiniciativnost, kreativnost pri iskanju rešitev in iskreno zanimanje za področje dela.

Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanjane v manjšem timu na zelo dinamičnem in privlačnem področju informacijske oz. kibernetske varnosti. Delo vključuje dobre možnosti dodatnega izobraževanja in sodelovanja s sorodnimi skupinami in drugimi deležniki doma in po svetu.

Prijave

Kandidati naj življenjepis pošljejo na naslov zaposlitev@arnes.si, zadeva sporočila naj bo oblike: “SI-CERT ime priimek“.

PROSTO DELOVNO MESTO: UPRAVLJALEC CEF PROJEKTA

Naloge in odgovornosti:

 • koordinacija in izvedba del med aktivnostmi znotraj programa CEF na vsebinskem in finančnem področju,
 • usklajevalne in administrativne naloge,
 • finančno vodenje in priprava terminskih planov programa CEF,
 • skrb za skladnost postopkov javnega naročanja in ostalih operacij s pravili,
 • priprava in usklajevanje revizijskih, odzivnih in ostalih poročil,
 • skrb za izvajanje promocijskih aktivnosti (aktivna udeležba na slovenskih in mednarodnih konferencah, priprava različnih vsebin…).

Znanja in sposobnosti:

 • poznavanje orodij za načrtovanje in izvajanje projektov,
 • poznavanje zakonodaje (javni sektor, elektronske komunikacije, varovanje osebnih podatkov, pogodbeno pravo, evropski projekti…),
 • osnovno poznavanje računovodstva,
 • organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega in samostojnega dela,
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • dobro obvladanje slovenščine in angleščine (pisno in govorno),
 • stopnja izobrazbe (univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja).

Dodatna želena znanja:

 • zaželene izkušnje s področja projektnega vodenja,
 • zaželene izkušnje na EU projektih.

Nudimo zaposlitev za čas trajanja projekta CEF (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2017-si-ia-0124) s šestmesečno poskusno dobo, predvidoma do 31.8.2020.

Delo je v manjšem timu na zelo dinamičnem in privlačnem področju informacijske oz. kibernetske varnosti. Delo vključuje dobre možnosti dodatnega izobraževanja in sodelovanja s sorodnimi skupinami in drugimi deležniki doma in po svetu.

Prijave

Kandidati naj vlogo z življenjepisom pošljejo na naslov zaposlitev@arnes.si. Zadeva sporočila naj bo oblike: “CEF ime priimek“.

KDO SE LAHKO ZAPOSLI NA SI-CERT?

Kot dodatno pomoč vsem zainteresiranim glede tega, kakšen kader iščemo, na tem mestu objavljamo tudi del javnega odgovora študentu iz leta 2012 na vprašanje, ali je določena izobrazba ustrezna za zaposlitev na SI-CERT ali ne.

Ob razpisu za delovno mesto običajno navedemo zahtevano izobrazbo računalniške smeri, ter dodamo: “… ali sorodno.” Vendar pa je zahtevana izobrazba le prvo sito, tisto čisto formalno. Te formalnosti se tudi ne držimo slepo – če nas kandidat v prijavi prepriča, da ima ustrezna znanja, potem to ni problem (kolegi so recimo pred časom na praksi imeli zelo dobrega sistemca, ki je bil absolvent družboslovne fakultete).

Diploma Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru bi pogojem zaposlitve na SI-CERT zadostila, vendar  pa nas pri izbiri kandidatov bolj zanima paleta znanja, ki jo kandidat ima. Če imate super ocene na ustrezni smeri, ne veste pa kaj je ‘ls’ v ukazni lupini, ne znate napisati for zanke v perlu/pythonu, ali pa prvič slišite za Windows Event Log, potem seveda izobrazba in ocene ne bodo dovolj, razgovor za službo pa bi hitro zaključili.

Pri delu na SI-CERT se ukvarjamo s preiskovanjem varnostnih incidentov na omrežju, kar vključuje tudi digitalno forenziko in reverzni inženiring programske kode (analize virusov in botov). Pri delu je nujno poznavanje delovanja različnih omrežnih protokolov in sistemskih storitev. Nekaj teh znanj lahko pridobite s študijem, nekaj pa s prakso.

Po dosedanjih izkušnjah so razlike med kandidati velike, tudi če imajo podobna študijska povprečja in so z istih ali zelo podobnih smeri. Razlika je v omenjenih izkušnjah, praksi oz. rutini, ki pa jo vsak od nas pridobi z delom na konkretnih projektih ali lastnih nalogah “za zabavo” med študijem samim. Pri tem se izkaže za ključnega interes posameznika: ali vas določeno področje zanima v tolikšni meri, da boste kdaj z Wiresharkom “posnifali” omrežni promet, da vidite, kako se vzpostavlja TLS povezava, drugič pa boste morda opazovali delovanje trojanca v virtualnem sistemu, da ugotovite, kako spremeni sistem? Če je odgovor da, potem bi bili z delom na SI-CERT tudi zadovoljni, kar je zelo pomembno.

Ker pri delu veliko komuniciramo s prijavitelji, ponudniki, tujimi partnerji in podjetji, med potrebnimi “veščinami” zahtevamo tudi dobro znanje slovenskega in angleškega jezika, ter sposobnost jasnega podajanja informacij v obeh, ustno in pisno.